Retraite 

Een retraite is een psychologisch begeleide terugtrekking uit het dagelijkse leven om eigen thema's in de diepte te bekijken en te bewerken. Tijdens 4 intensieve dagen zal ik jou individueel ondersteunen zodat je tot aan de wortels van je thema's kunt komen. Daarnaast wordt je liefdevol door mijn assistenten begeleid.

Tijdens een retraite hebben al veel mensen met verschillende thema's en problemen hulp mogen ervaren. Deze variëren van opheldering van heel specifieke onderwerpen als depressies, burn-out en angst tot aan de verwerking van stressvolle situaties in privé– of beroepsleven.

Met mijn waarneming help ik je de achtergronden en samenhang van jou levenssituatie te doorzien en rechtstreeks naar essentiële punten te gaan. Daardoor kan je je eigen weg naar vergaande veranderingen in je leven herkennen en gaan bewandelen.

Het uitgangspunt is te leren om zelfstandig met de methoden van ReConSat te kunnen werken en het geleerde vanuit de nieuw ontdekte innerlijke kracht in het dagelijks leven te  integreren.

Om aan een retraite deel te kunnen nemen is geen voorkennis of ervaring met ReConSat vereist. Omdat het er in mijn werk altijd om gaat, mensen in hun momentele situatie en met hun huidige behoeften op te halen, krijgt iedere deelnemer voorafgaand aan de aanmelding een kort, gratis telefoongesprek met een ReConSat-therapeut. Tijdens dit gesprek wordt samen gekeken of een retraite de passende ondersteuning voor degene is en wanneer de beste tijd zou zijn om een retraite te volgen.

Kosten voor de retraite: 1200 Euro

Vormerken