Opleidings-cursussen

De motivatie om aan deze opleiding deel te nemen hoeft niet altijd de wens te zijn om therapeutisch te gaan werken. Veel van de deelnemers gebruiken deze intensieve tijd voor de eigen spirituele weg naar hun kracht, bewustheid en liefde en ook om processen, die het leven kunnen veranderen, te doorlopen. Hierbij beleven zij een voortdurende begeleiding, hebben zij de mogelijkheid om de achtergronden van hun levens-thema's te herkennen en leren zij de ReConSat-methoden in de diepte te gebruiken.

Het zelf kunnen werken dat zich tijdens deze processen ontwikkelt, is voor diegenen die therapeutisch willen werken een belangrijke voorwaarde om ook anderen op hun weg van de spirituele persoonlijke groei te kunnen begeleiden. Want als het erom gaat mensen bij het oplossen van hun problemen te begeleiden, is het nodig om de obstakels te kennen en te weten hoe deze met behulp van de ReConSat-methoden te overwinnen zijn. Als je deze weg zelf bent gegaan wordt je een empathische en competente begeleider voor anderen.