Cursussen

In de cursussen leer je de fundamentele ReConSat-methoden, die er toe dienen de eigen  ressources, medialiteit en persoonlijkheid te ontwikkelen. Je kan daarmee de tot dan toe nog niet gebruikte vaardigheden voor zelfhulp ontdekken en ze zodanig ontwikkelen, dat je er altijd gebruik van kan maken. Met als achtergrond psychologische kennis leer je oude patronen te herkennen, je er  zachtjes van te bevrijden en je ware zelf te leven. Verder wordt in deze cursussen de basis voor een betrouwbare, fijngevoelige medialiteit gelegd om je eigen mediale coach te kunnen worden.

Cursus I – Ham-Centrering en ReSource

In de eerste cursus leer je de technieken HAM-Centrering en Resource. Deze technieken kunnen jou helpen om tot je zelf en in je eigen innerlijke kracht te komen. Daardoor kun je je innerlijke mogelijkheden beter benutten om diep gewortelde problemen op te lossen om een voldaan leven te leiden. Beide technieken zijn een hulpmiddel voor zelfhulp en zelfrealisatie en kunnen ook in het dagelijks leven worden geïntegreerd.
Je leert ook de basisideeën van de levensfilosofie van ReConSat kennen. Er worden levensthema's en samenhangen bekeken die voor iedereen, die op zoek naar zijn eigen zelf-realisatie en levens-vervulling is, van fundamenteel belang zijn. Hierbij hoort bijvoorbeeld de vraag hoe een blokkade ontstaat en hoe je eigen systeem van normen en waarden aan het ontstaan en het in stand houden van de blokkade bijdraagt. Uit de antwoorden komt een verrassend heldere oplossing naar voren hoe blokkades en thema's verwerkt en getransformeerd kunnen worden. Deze oplossing vind je in het toepassen van de HAM-Centrering en Resource.

Overzicht van de inhoud van de cursus I:

 • Leren van HAM-Centrering en Resource.
 • De toepassing van beide methodes in het dagelijkse leven.
 • Geaard zijn en je eigen grenzen waarnemen.
 • Het ontstaan van blokkades.
 • Reflectie over je eigen normen en waarden, je rollen en relaties.
 • Inzicht in je levenssituatie.
 • Zelfhulp-tips voor fijngevoelige mensen.

Cursus II – HelderVoelen/HelderZien

In deze cursus gaat het om de scholing van een betrouwbare fijngevoeligheid, die je meer en meer voor jezelf en jouw leven kunt leren gebruiken. De diverse oefeningen helpen jou te leren om op je fijngevoelige waarneming te vertrouwen en hoe je jou individuele talenten kunt ontplooien. Je ervaart en leert hoe je antwoorden en oplossingen in jezelf kunt vinden en je leert te voelen hoe je de juiste beslissingen kan nemen.

Een van de eerste stappen in het verdere ontwikkelen van je fijngevoeligheid is om de verwondingen uit je kindertijd, die met je fijngevoeligheid in verbinding staan, waar te nemen en te transformeren. Door het zachte oplossen van deze verwondingen kan de genezende aanvaarding van  je eigen fijngevoeligheid naar voren komen. Door deze aanvaarding kun je jezelf, anderen en de wereld meer en meer vrij van oordelen, voorstellingen en identificaties waarnemen en kun je het hier en nu in zijn meest pure vorm op steeds fijnere niveaus beleven. Het opent de deur naar een ruimte die je speels en nieuwsgierig als een kind kunt verkennen.

Overzicht van de inhoud van de cursus II

 • Je individuele mogelijkheden van de innerlijke waarneming leren kennen en leven.
 • Met je fijngevoeligheid je op een diepergaand niveau begeven.
 • Antwoorden en oplossingen voor problemen en beslissingen in je zelf vinden.
 • Waarnemen en onderzoeken wat er achter gevoelens, reacties en beslissingen schuilt.
 • Empathisch inleven zonder je in de gevoelens en sensaties van de ander te verliezen.
 • “In en uitschakelen” van je fijngevoeligheid om zelfbepalend waar te kunnen nemen.
 • Loslaten van identificaties, ideeën en van het gevoel goed te moeten zijn omdat dit het waarnemen van een dieper gaande waarheid verkleurd.
 • Stabiliteit en verbinding met je eigen aarding en afgrenzing.
 • Bewustwording van je eigen filters in de waarneming.
 • Onderscheid kunnen maken tussen fantasie, het waarnemen door psychische filters en het echte Helder zien/en Helder voelen.
 • Je eigen helderheid en kracht, die tijdens de fijngevoelige waarneming naar boven komt, beleven en leren te ontwikkelen.

Cursus III – Insource

Er wordt dieper in gegaan op de zelfhulpmethode Resource. Mogelijkheden om de techniek te benutten worden uitgebouwd en verder ontwikkeld, zodat de heilzame ontmoeting met jezelf ook een heilzame ontmoeting met anderen worden kan. Je leert de eerste twee niveaus van Insource waar ook de “dienst aan de naaste” bij hoort. Het is een vervullende ervaring omdat het aan één van onze diepste behoeften appelleert. Degene, die mag ontvangen krijgt de ruimte om gezien te mogen worden en degene te mogen zijn die hij of zij is. Voor degene die de “dienst aan de naaste” geeft is het de ervaring de ander vanuit zijn hart waar te nemen en er voor iemand te zijn zonder zich in de gedragspatronen van een “hulpverlener” te verliezen. Dit zou bijvoorbeeld kunnen zijn om jezelf kleiner of groter te maken dan je bent of te veel te willen geven.
Deze Insource-fase maakt het voor beiden mogelijk om zich in hun kracht te sterken en onvoorwaardelijke acceptatie te beleven.  Dit leidt geleidelijk naar een aanwezigheid zonder te oordelen alsook naar een liefdevolle toewijding aan alle aspecten die je in jezelf draagt of anderen in zich zelf dragen. Met de verdere Insource-fases kunnen blokkades en thema's worden getransformeerd.

Verdere leerinhouden zijn:

 • Eerste stappen om je eigen grenzen en de grenzen van anderen te leren kennen.
 • Uitgebreidere toepassing van HAM-Centrering en Resource.
 • Het oefenen in dubbele aandacht: bij jezelf blijven en je tegelijkertijd neutraal met anderen kunnen verbinden.
 • Jezelf en eigen thema's terug kunnen houden ten behoeve van de ander.
 • Duidelijk onderscheid kunnen maken tussen je eigen gevoelens en die van de cliënt alsmede tussen jezelf en de indrukken van buitenaf.
 • De ander op verschillende niveaus waar kunnen nemen.
 • Training van de eigen innerlijke mogelijkheden voor zelfhulp.